Aankondiging | Online Fotowedstrijd 2018

Limburg in Beeld

Op 1 juni kunnen weer foto's worden ingeleverd voor  de volgende editie van deze online fotowedstrijd met als het thema:

Processies

 

Een processie is een godsdienstige plechtigheid waarbij gelovigen openbaar hun geloof ritueel belijden.
Dit gebruik bestaat binnen de 
rooms-katholiekeoosters-katholiekeoriëntaals-orthodoxe en oosters-orthodoxe kerken en in oosterse religies.

In de katholieke traditie is de belangrijkste processievorm de sacramentsprocessie. Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priesterplechtig rondgedragen onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig Sacrament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Verder hebben enkele plaatsen een stadsprocessie (o.a. Roermond en Maastricht). Dit jaar komt daar nog bij de ommegang of heiligdomsvaart die van 24 mei t/m 3 juni weer plaats vindt in Maastricht. Tijdens de tien dagen durende festiviteiten zijn er twee ommegangen, waarbij de belangrijkste relieken van de stad (o.a. de Noodkist en het borstbeeld van Sint-Servaas) en de vier 'stadsdevoties' (o.a. de Sterre der Zee en de Zwarte Christus van Wyck) worden meegedragen.

 

Foto’s voor de editie van Limburg-in-Beeld "Processies" kunnen worden ingezonden

 

vanaf vrijdag 1 juni t/m zaterdag 30 juni

 

via het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De ingezonden beelden zullen worden gejureerd en de uitslag zal begin juli worden gepubliceerd op de website van de Fotobond Afdeling Limburg. Meer informatie over deze wedstrijd wordt binnenkort gepubliceerd.

 

Aanvullende informatie over deze wedstrijd:

Limburg-in-Beeld is een online fotowedstrijd waarbij de Limburgse vrijetijdsfotografen zich in de verschillende genres onderling kunnen meten.
Eén keer per jaar wordt deze online fotowedstrijd georganiseerd op basis van een specifiek onderwerp in relatie tot Limburg; de fotowedstrijd is digitaal.


Deelname
Deelname aan deze jaarlijkse wedstrijd staat open voor alle voor alle leden van de Fotobond Afdeling Limburg, al dan niet aangesloten bij een club en in de provincie Limburg wonen.

Inzenden en voorwaarden
De inzending mag bestaan uit maximaal twee digitale beelden; JPEG maximale kwaliteit, langste zijde van 1024 pixels, niet groter dan 2 Mb en kleurruimte sRGB.

De bestandsnaam van de ingezonden werken dient als volgt te worden opgebouwd: lidmaatschapsnummer gevolgd door een 1 of een 2 (bijvoorbeeld 1700567-1 of 1700567-2).
Er wordt recent werk verwacht en de ingezonden beelden mogen niet ouder zijn dan één jaar. De inzendingen die zichtbaar niet in Nederlands-Limburg zijn gemaakt, worden uitgesloten van deelname.
Het e-mailbericht dient de volgende informatie te bevatten: het thema van de wedstrijd, het lidmaatschapsnummer, naam en telefoonnummer van de inzender. Foto's dienen als bijlage te worden bijgesloten.

Jurering en Uitslag
De jury zal worden samengesteld door de Fotobond Afdeling Limburg. De wedstrijdcoördinator zal optreden als voorzitter van de jury, echter zonder stemrecht. De Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

Ieder jurylid jureert individueel en de waardering is dus onafhankelijk van elkaar en niet gelijktijdig. De jury zal alle beelden van een waarderingscijfer tussen 1 en 10 voorzien. Bij gelijke scores vindt er bij de bepaling van de prijswinnende foto onderling overleg plaats tussen de juryleden waarbij de rangorde wordt bepaald.

Nadat alle beelden door alle juryleden zijn beoordeeld volgt de einduitslag. Bij gelijke scores vindt er bij de bepaling van de prijswinnende foto onderling overleg plaats tussen de juryleden, waarbij de rangorde wordt bepaald. De einduitslag wordt bekend gemaakt op de website van de Fotobond Afdeling Limburg.

De 1ste Prijs ontvangt een Profotonet Cadeaukaart ter waarde van € 50.

Auteursrechten en Reglement
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden beelden te bezitten en dienen de Fotobond Afdeling Limburg te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De beelden zullen alleen worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de beelden verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding en zal naamsvermelding plaats vinden.

Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van Limburg-in-Beeld, al dan niet in overleg met de betrokkene.