Afdelingsmentoraat “Focus op Natuur & Landschap” en “Breken met de werkelijkheid”

 

Algemene informatie:

 

Het afdelingsmentoraat heeft tot doel je bewuster te maken waar je fotografisch gezien staat. Hoe kom je van afbeelding naar verbeelding, wat wil je met jouw fotografie bereiken, wat wil je laten zien, met welk doel fotografeer je, enzovoort.

 

Het mentoraat omvat geen uitgestippeld leerplan, maar is meer bedoeld als een zoektocht die voor iedere deelnemer verschillend zal zijn. Het verloop van het mentoraat hangt daardoor ook voor een groot deel af van de inzet en het enthousiasme van de deelnemers.

Het is belangrijk om op één punt duidelijk te zijn, het mentoraat  is geen verdieping in de techniek en/of beeldbewerking binnen de fotografie en deze zaken zullen hooguit terloops ter sprake komen. In 2015 programmeren we twee afdelingsmentoraten:

N.B.: Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Fotobond Limburg op 11 maart 2015 hebben bondsmentor Twan Wiermans (afdelingsmentoraat Focus op Natuur & Landschap) en bondsmentor Wim Jenniskens (afdelingsmentoraat Breken met de werkelijkheid) een toelichting en inleiding gegeven over de beide afdelingsmentoraten. Via de betreffende link kunt u de presentaties bekijken.

 

Praktische informatie:

 

Het afdelingsmentoraat beslaat vijf avonden. De avonden starten om 20.00 uur, eindigen om circa 22.30 uur en vinden plaats in zalencentrum De Velderie,  Prins Bernhardstraat 1, 6043 BG Roermond .

 

Voorafgaand aan het afdelingsmentoraat is het verstandig alvast na te denken over:

 • •Wat wil ik leren?
 • •Wat wil ik verbeteren en/of veranderen aan mijn fotografie?
 • •Welke fotografen zijn voor mij een voorbeeld?
 • •Wat zou voor ik een interessant onderwerp zijn om enige tijd mee bezig te zijn?

Voor de eerste bijeenkomst vullen de deelnemers het plan van aanpak in, waarin bovenstaande punten aan de orde komen. Op de eerste bijeenkomst dienen de deelnemers enkele foto’s (recent werk) mee te brengen.

 

Aanmelden voor het afdelingsmentoraat 2015:

 

Hieronder leest u de voorwaarden en wat u moet doen bij het aanmelden.

 • Deelnemers dienen (persoonlijk of via de club) lid te zijn van de Fotobond.
 • De kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Fotobond en het Huis voor de Kunsten. De overige kosten worden gedekt door een eigen bijdrage van de cursist zelf.  De eigen bijdrage bedraagt € 50,- per deelnemer. Reiskosten naar/van Roermond – zijn voor rekening van de deelnemer.
 • De groepsgrootte voor het afdelingsmentoraat is 10 deelnemers. Wanneer er minder dan 10 deelnemers zijn, gaat het afdelingsmentoraat niet door (of op een later moment van start, zodra er voldoende deelnemers zijn).
 • Aanmelden voor het afdelingsmentoraat kan van woensdag 11 maart t/m vrijdag 1 mei 2015, door het sturen van een e-mail naar Mary van Rossenberg (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) onder vermelding van:
 1. Welk afdelingsmentoraat het betreft;
 2. naam, adres, woonplaats;
 3. telefoonnummer;
 4. naam fotoclub;
 5. bondslidmaatschapnummer.
 • Na de aanmelding krijgt u per e-mail bericht of er voldoende deelnemers zijn voor het starten van het afdelingsmentoraat.
 • Als het afdelingsmentoraat doorgang vindt, krijgt u een email en verzoeken wij u zo spoedig mogelijk de bijdrage  € 50,- te voldoen. Inschrijvingen voor het afdelingsmentoraat zijn pas definitief wanneer de bijdrage is overgemaakt.
 • Let op: De volgorde van aanmelding per email wordt gehanteerd voor deelname aan de cursus, dus wees er snel bij!

 

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

 

Fotobond afdeling Limburg

Mary van Rossenberg

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers

T: 06 34 820 172

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mede mogelijk gemaakt door: 

 hvdk