Regeling & Huurvoorwaarden Fotowissellijsten

Voor alle bij de Fotobond Afdeling Limburg aangesloten fotoclubs, -kringen, -verenigingen en haar leden, bestaat de mogelijkheid om de fotowissellijsten te huren.

De huurprijs van de beschikbare fotowissellijsten (afmeting 40x50cm) bedraagt € 0,50 per fotolijst per week (met een minimale huurperiode van 2 weken).

De uitgifte van de fotowissellijsten verloopt via het Huis voor de Kunsten Limburg te Roermond.

De schriftelijke aanvraag dient, via e-mail, te worden ingediend bij de secretaris van de Fotobond Afdeling Limburg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), onder vermelding van:
-  Naam van de huurder, fotoclub en lidmaatschaps- of clubnummer.
-  De gewenste huurperiode (tenminste 2 weken) en het aantal fotowissellijsten.
-  Contact- en e-mailgegevens van de huurder.

Aan het huren van de fotowissellijsten zijn een aantal spelregels verbonden. De aanvraag wordt gehonoreerd, rekening houdend met de navolgende geldende prioriteiten van uitleen:
1. Exposities van of mede georganiseerd door de Fotobond Afdeling Limburg, zoals Limburg Foto en andere evenementen aangegeven door het Bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg.
2. Exposities van aangesloten Limburgse fotoclubs
3. Exposities van aangesloten leden bij een fotoclub en individuele leden.

 

De volgorde van toekenning van de aanvraag gebeurt in beginsel op basis van volgorde van binnenkomst.

Na honorering wordt een afspraak gemaakt (op initiatief van de huurder) voor het ophalen van de fotowissellijsten bij het Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5 te Roermond.

Bij overhandiging van de fotolijsten wordt de huuroverkomst ondertekend door huurder onder vermelding van:
-  De fotowissellijsten zijn compleet, onbeschadigd en in goede staat.
-  Vermelding van datum van terugbezorging.
-  Akkoordbevinding van de regeling en huurvoorwaarden.

 
Tijdens de verhuurperiode blijft de huurder verantwoordelijk voor de toestand van de fotolijsten en wordt, om die reden, geadviseerd de fotolijsten te verzekeren. Bij het terugbezorgen van de fotowissellijsten worden de huurperiode en verschuldigde huurbedrag vastgesteld.

Het Huis voor de Kunsten zal de volledig ingevulde en ondertekende huurovereenkomst retour sturen naar de secretaris van de Fotobond Afdeling Limburg, welke het uiteindelijke huurbedrag per e-mail zal bevestigen naar de huurder. De huurder dient dit bedrag binnen twee weken over te maken naar Fotobond Afdeling Limburg IBAN NL89 INGB 0000 4208 53.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Fotobond Afdeling Limburg

Frans Smets, Secretaris

T: 06 52 026 415

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bijlage: de huurovereenkomst fotowissellijsten (word-document).