Welgeteld één reactie kreeg ik op mijn stelling dat de interesse van het overgrote deel van onze leden niet veel verder gaat dan de eigen club. In mijn ‘van de voorzitter’ voor november lanceerde ik die stelling naar aanleiding van de ietwat magere opkomst bij de mooie lezingen van bekende fotografen tijdens Limburg Foto. De reactie somde een aantal mogelijke verklaringen op voor de geringe opkomst en was tevens een aanmoediging om toch vooral door te gaan met het organiseren van onze activiteiten op afdelingsniveau. 

Inmiddels hebben we als bestuur van de Afdeling de plannen voor 2017 opgesteld. Zoals jullie van ons gewend zijn, wordt het weer een gevarieerd pakket aan lezingen, mentoraten en wedstrijden. We kunnen ons gelukkig prijzen dat het in Limburg nog steeds lukt om voldoende goede mensen voor het afdelingsbestuur te krijgen. We hebben een goed team dat met veel enthousiasme activiteiten bedenkt en uitvoert. Wel is voor de website een aanvulling van de bemensing wenselijk. 

We zetten al onze plannen op de website en tijdens de jaarvergadering op 8 maart 2017 kunnen onze leden commentaar leveren op onze plannen. Uiteraard hopen we op grote belangstelling voor onze activiteiten. 

Ik wens al onze leden alvast een heel mooi 2017 en gezellige feestdagen ter afsluiting van dit jaar. 

Frans Grommen 

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.