Om te beginnen wens ik iedereen een fantastisch nieuw jaar met veel geluk, een goede gezondheid en veel fotoplezier. We kunnen in 2017 wel wat meer positiviteit gebruiken.

Daarom is het thema voor de Euregionale wedstrijd, die dit jaar weer op het programma staat, goed gekozen. Het thema is ‘(Over)bruggen’. Het gaat over bruggen die verbinden. Oevers die verbonden worden waardoor nieuwe werelden makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook over bruggen tussen mensen en hun culturen. Waar enerzijds de individualisering in onze samenleving sterk is toegenomen, heeft anderzijds de globalisering nieuwe groepen mensen in ons blikveld gebracht. Het is geen nieuwe historische uitdaging want het is een permanent vraagstuk om verschillen in de samenleving te overbruggen. Ik wens alle leden veel inspiratie om dit thema de komende maanden op een persoonlijke manier in beeld te brengen.

We beginnen als Afdeling het jaar met een lezing over compositie en beeldopbouw op 25 januari door Twan Wiermans. Het is zo’n onderwerp waar iedere fotograaf bij al zijn onderwerpen mee te maken heeft. We verwachten dus een grote opkomst.

 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg