April wordt weer een interessante fotografische maand. Voor de uitslag van de Bondsfotowedstrijd moesten we dit jaar naar Rotterdam. Uiteraard benieuwd hoe de Limburgse clubs dit jaar zullen scoren. We hebben de laatste jaren de eer hoog te houden vanwege de hoge klasseringen van een aantal clubs. De maatstaven voor de bronzen stickers zijn verlaagd, dus we verwachtten op zijn minst een groot aantal bronzen stickers. Die verwachting werd bewaarheid en een mooie zevende plek voor AFV het Motief. Nog twee Limburgse clubs in de toptwintig, FKZL en Interfocus.  Hub Tonnaer had zondagavond al de uitslag van de Limburgse clubs bij de BFW op onze website geplaatst, waarvoor dank. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Dichterbij huis hebben we 12 april de uitslag van de wedstrijd 5-met-samenhang en de bespreking van alle ingezonden series. Ook voor de fotografen die niet mee hebben gedaan een interessante avond. Dit jaar mogen we als Afdeling Limburg tussen de 9 en 18 nominaties doen voor Foto Nationaal. Het is uiteraard aan de jury om de kwaliteit te beoordelen en het aantal series te selecteren dat voldoende kansrijk is. We hebben een ervaren jurylid die we deze taak met veel vertrouwen toe vertrouwen. Dus noteer allemaal 12 april in de agenda.

Tot slot, dit is voorlopig de laatste ‘van de voorzitter’. Zoals wellicht bekend treedt binnenkort de voorzitter van de Fotobond, Els Tijssen, af. Er is nog geen opvolger gevonden en tot die tijd heb ik toegezegd te willen optreden als interim-voorzitter om de organisatie draaiende te houden. Dat betekent voor mijn wel een forse tijdsinvestering. Ik kan dat doen in wetenschap dat we in Limburg een goed bezet bestuur hebben met veel kwaliteit.

 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg    

Maart is voor mij de maand van de series. In onze club worden de series van de leden besproken die mee gaan doen aan de afdelingswedstrijd 5-met-samenhang. Het is nog een hele dobber om een serie te maken die een duidelijk verhaal vertelt. Zijn vijf landschapsfoto’s, of vijf portretten een serie met samenhang, of moet er iets meer verhaal inzitten, een rode draad die in de vijf foto’s terugkomt? De beoordeling is straks uiteraard aan de jury, maar mijn ervaring is dat de jury veel waarde hecht aan de inhoudelijke kant van series. Dat neemt niet weg dat de laatste jaren ook series bij de onderscheidingen zaten met meer abstracte onderwerpen. Voldoende uitdaging om een sterke serie in te dienen.

Vorig jaar was er veel belangstelling voor het afdelingsmentoraat seriematig werken. We zijn zelfs twee groepen gestart die onder inspirerende begeleiding van Jan Nabuurs stonden. Uiteraard verwachten we dat de resultaten zichtbaar zijn bij de wedstrijd 5-met-samenhang. Dat zou goed uitkomen wat we mogen dit jaar tussen de 9 en 18 nominaties voordragen voor Foto Nationaal. Uiteraard zal de jury de kwaliteitstoetsing doen of de inzendingen voldoende zijn voor een nominatie. 24 maart moeten de inzendingen binnen zijn.

Voor de Euregionale fotowedstrijd hebben we de planning moeten aanpassen. Normaliter vindt de opening en prijsuitreiking eind augustus/begin september plaats in Limburg (NL). Vanwege de beschikbaarheid van tentoonstellingsruimte bij het Limburgs Museum in Venlo hebben we de planning moeten aanpassen. Dat betekent ook dat we de inzendtermijn voor de foto’s naar achteren moeten schuiven, dat wordt nu uiterlijk 29 september (i.p.v. 31 juli). Dat is goed nieuws voor iedereen die nog wat meer tijd nodig heeft. De opening en prijsuitreiking is dit jaar dan begin november in Mönchengladbach. Ik wil ook nog wijzen op de nieuwe bepaling dat de foto’s niet in de Euregio gemaakt hoeven te worden. Jullie mogen dus foto’s van over de hele wereld inzenden over het thema (over)bruggen.

Als laatste een datum die alle Limburgse clubbesturen alvast moeten noteren: donderdag 20 april. We organiseren dan voor de besturen (en/of hun programmacommissies) een avond over talentontwikkeling. Peter van Tuijl zal die avond verzorgen. Binnenkort kunnen de besturen een uitnodiging tegemoet zien.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg

De zaal zat goed vol op 25 januari jl. bij de lezing over compositie en beeldopbouw door Twan Wiermans. We hadden ook wel op veel belangstelling gerekend, want het is zo’n onderwerp waar iedere fotograaf, ongeacht het genre, mee te maken heeft.

Twan had er veel werk van gemaakt en hij liet mooie fotografische voorbeelden zien van de verschillende compositievormen. Ook had hij verbluffende voorbeelden hoe de uitsnede van een foto bepalend is voor de inhoud.  Voor beginnende fotografen leerzaam om alle mogelijkheden behandeld te zien, en voor de gevorderde  fotografen  goed om alles wat betreft compositie en kadrering nog eens systematisch op een rij gezet te krijgen.

Op 13 februari a.s. wederom een interessante lezing, ditmaal door Diana Bokje. Deze lezing organiseren we als Afdeling in het kader van onze tweejaarlijkse Euregionale wedstrijd. Zoals bekend is het thema van deze wedstrijd (over)bruggen. De ervaring leert dat het voor sommige fotografen best lastig is om aan een thematische wedstrijd mee te doen. Lastig om een thema uit te werken en gericht op pad te gaan. Veelal heel anders dan we gewend zijn. Lastig om uit je ‘comfortzone’ te komen, maar daarom erg leerzaam en een volgende stap in de fotografische ontwikkeling.

We hebben voor Diana Bokje gekozen omdat zij goed in staat is om op een enthousiaste manier tips en handvatten aan te reiken voor een thema. Zij zal inspirerende voorbeelden geven van andere fotografen. Daarnaast zal ze verschillende methodes om creativiteit te stimuleren, bespreken. Ook is er ruimte om een aantal methodes uit te proberen en met elkaar te ontdekken welke verschillende invalshoeken bij het thema te vinden zijn.

O ja, dan moeten we ook nog met z’n allen gaan werken aan onze serie voor 5-met-samenhang. Die moet eind maart klaar zijn voor inzending. Kortom genoeg te doen in februari.

 

Frans Grommen

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg

Om te beginnen wens ik iedereen een fantastisch nieuw jaar met veel geluk, een goede gezondheid en veel fotoplezier. We kunnen in 2017 wel wat meer positiviteit gebruiken.

Daarom is het thema voor de Euregionale wedstrijd, die dit jaar weer op het programma staat, goed gekozen. Het thema is ‘(Over)bruggen’. Het gaat over bruggen die verbinden. Oevers die verbonden worden waardoor nieuwe werelden makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook over bruggen tussen mensen en hun culturen. Waar enerzijds de individualisering in onze samenleving sterk is toegenomen, heeft anderzijds de globalisering nieuwe groepen mensen in ons blikveld gebracht. Het is geen nieuwe historische uitdaging want het is een permanent vraagstuk om verschillen in de samenleving te overbruggen. Ik wens alle leden veel inspiratie om dit thema de komende maanden op een persoonlijke manier in beeld te brengen.

We beginnen als Afdeling het jaar met een lezing over compositie en beeldopbouw op 25 januari door Twan Wiermans. Het is zo’n onderwerp waar iedere fotograaf bij al zijn onderwerpen mee te maken heeft. We verwachten dus een grote opkomst.

 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg 

 

Welgeteld één reactie kreeg ik op mijn stelling dat de interesse van het overgrote deel van onze leden niet veel verder gaat dan de eigen club. In mijn ‘van de voorzitter’ voor november lanceerde ik die stelling naar aanleiding van de ietwat magere opkomst bij de mooie lezingen van bekende fotografen tijdens Limburg Foto. De reactie somde een aantal mogelijke verklaringen op voor de geringe opkomst en was tevens een aanmoediging om toch vooral door te gaan met het organiseren van onze activiteiten op afdelingsniveau. 

Inmiddels hebben we als bestuur van de Afdeling de plannen voor 2017 opgesteld. Zoals jullie van ons gewend zijn, wordt het weer een gevarieerd pakket aan lezingen, mentoraten en wedstrijden. We kunnen ons gelukkig prijzen dat het in Limburg nog steeds lukt om voldoende goede mensen voor het afdelingsbestuur te krijgen. We hebben een goed team dat met veel enthousiasme activiteiten bedenkt en uitvoert. Wel is voor de website een aanvulling van de bemensing wenselijk. 

We zetten al onze plannen op de website en tijdens de jaarvergadering op 8 maart 2017 kunnen onze leden commentaar leveren op onze plannen. Uiteraard hopen we op grote belangstelling voor onze activiteiten. 

Ik wens al onze leden alvast een heel mooi 2017 en gezellige feestdagen ter afsluiting van dit jaar. 

Frans Grommen 

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.