Komend najaar 2016 organiseert de taakgroep Opleiding en Sprekers enkele interessante activiteiten voor leden van de Fotobond, waaronder een

Landelijk Mentoraat 2016

Net als vorig jaar wordt er in 2016 ook een Landelijk Mentoraat georganiseerd, een coaching traject voor leden van de Fotobond. Alle leden van de Fotobond kunnen deelnemen, dus zowel persoonlijke leden als fotoclubleden van de Fotobond. Het Landelijk Mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke fotografische ontwikkeling van de fotograaf.
Om aan het Landelijk mentoraat te kunnen deelnemen moet men werk inzenden voor een ballotage. Belangstellende fotografen betalen hiervoor een vergoeding.
Toetreding tot het Landelijk Mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling van de ballotagecommissie. De ballotagecommissie bestaat uit 4 ervaren Bondsmentoren. Het landelijk mentoraat heeft een looptijd van oktober 2016 tot mei 2017 en wordt georganiseerd door de Taakgroep Opleiding & Sprekers van de Fotobond.
De deelnemers worden begeleid door een ervaren Bondsmentor. De Fotobond verstrekt een subsidie voor het Landelijk Mentoraat, waardoor de kosten voor de deelname lager zullen zijn.

Aanmelden: De inzending sluit op 12 september 2016. Extra informatie vind je in de bijgesloten pdf

Waar: Ballotage, uitslag en openbare toelichting op zaterdag 1 oktober in Kade 40, Vlaardingen24-04-1941 Roermond 28-04-2016

De medeoprichter van Fotogroep F8 Roerdalen is niet meer.
Jo leed aan een ernstige ziekte waaraan hij met zijn doorzettingsvermogen 5 jaar het hoofd heeft kunnen bieden.
Uiteindelijk heeft hij het gevecht verloren.

Wij gedenken Jo met zijn humor en hart op de goede plek.

Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Jo rust zacht.

 Op 69-jarige leeftijd is ons zéér gewaardeerde clublid Wim Rouleaux onverwachts overleden na een kort ziekbed.

Binnen onze vereniging was Wim een steun en toeverlaat, naast jarenlang voorzitter te zijn geweest heeft hij zich altijd ingezet voor de technische zaken binnen onze vereniging. Wim was ook altijd van de partij als er wat georganiseerd moest worden. Zo was hij altijd betrokken bij de organisatie van exposities en feesten. Ook was Wim de contactpersoon voor onze buitenlandse fotovrienden uit Köln en Hückelhoven.

We zullen Wim missen en ieder jaar weer gepast herdenken bij de bekendmaking van de Wim Rouleaux prijs die sinds 2 jaar bij AFV Blerick wordt toegekend voor de meest creatieve foto van dat jaar.

Wij wensen Mieke, Bas, Manuela, Kira, Rob en Maud sterkte voor de komende tijd.

Wim bedankt voor al het werk dat je voor ons gedaan hebt en de enorm fijne vriendschap die je ons hebt gegeven.

 

Bestuur en leden van AFV Blerick