De Domijnen in Sittard-Geleen werkt ieder jaar met een thema. In 2017 is dat thema ‘Paspoort niet nodig’. Rond dit thema worden enkele activiteiten georganiseerd. Eén van die activiteiten is het fotografieproject: ‘De grens naar buiten fotograferen’.  

In het kader van dit project worden fotografen uit Limburg en uit de grensregio met Duitsland en België uitgedaagd om het panorama vast te leggen dat zij hebben vanaf één van de vele plaatsen op de grens van het voormalige ‘Land van Gullik’. Het betreft een historisch gebied dat zich uitstrekt van het huidige Dieteren tot Munstergeleen en van Urmond tot Süsterseel, een grensgebied van ongeveer 40 km. Er kunnen dus heel wat fotografen deelnamen aan het project.

Projectbegeleiders Servé Hermans en Michel Sluysmans zullen uit alle ingezonden foto's een selectie maken voor de uiteindelijke foto expositie. Het idee is om de geselecteerde foto’s op een ‘panorama mesdag’-wijze te exposeren in Sittard.

Met het fotografieproject wil De Domijnen laten zien dat kunst geen grenzen kent en over landsgrenzen heen reikt. Doel van het project is om mensen met andere ogen naar het grensgebied te laten kijken.  

 

Deelname

Fotografen en fotoclubs die willen deelnemen aan het project kunnen zich t/m 20 april a.s. inschrijven door een mail te sturen naar Chantal Waltmans van De Domijnen, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vervolgens wordt een bijeenkomst georganiseerd (waarschijnlijk op een zondag) waarbij nadere uitleg wordt gegeven over het project, de grens van het toenmalige Land van Gullik d.m.v. een wandelroute in kaart wordt gebracht en praktische info wordt uitgedeeld.

Het is de bedoeling dat op zaterdag 20 mei a.s. de foto’s van het grensgebied worden gemaakt. De wijze waarop de fotografen dat doen en op welk tijdstip is aan de fotograaf zelf.