js roch,

Wij herinneren ons Jos als een fotolid die altijd opbouwende kritiek kon geven bij de beoordeling van foto's van de leden. Nooit negatief en altijd "to the point" en goed verwoord. Zijn foto's waren typische Jos foto's: beweging, weerspiegeling, doorkijkjes.

Ook hebben we Jos gewaardeerd als deskundig bestuurslid in de lange periode dat hij secretaris was van de fotoclub. Toen de club uit slechts 5 leden bestond, had hij zelfs een dubbele bestuursfunctie: secretaris en voorzitter. Voor de fotoclub was niets hem te veel. Het jaaroverzicht dat Jos maakte, daar keek je ieder jaar weer naar uit. Hij vertelde dat op een manier zoals Jos dat alleen kon.

Zijn bescheidenheid en eenvoud sierden hem, en daarom waardeerden wij hem zo.

We zullen hem missen

FK Echt