Foto: Geert Noij                

Om toegelaten te worden tot de landelijke groep Bondsmeesterklasse van de Fotobond worden de kandidaten onderworpen aan een strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door leden van de groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.

Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke BMK-groep ligt zeer hoog.
De BMK-ers behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijk stijl ontwikkeld en laten in hun werk originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 foto’s worden ingezonden waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp of thema laat zien.

Tijdens BMK-ballotage van 9 maart 2019 is Geert Noij (persoonlijk lid) als nieuw BMK-lid geaccepteerd. 
Verder is Jo Frijns (lid van Fotof Limburg) voor de periode van twee jaar kandidaatlid van de BMK gespreksgroep.

> Klik hier voor een overzicht van Limburgse BMK-ers
> Bekijk hier de fotoalbums van de acceptaties vanaf 2014.