Foto: Geert Noij                

Om toegelaten te worden tot de landelijke groep Bondsmeesterklasse van de Fotobond worden de kandidaten onderworpen aan een strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door leden van de groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.

Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke BMK-groep ligt zeer hoog.
De BMK-ers behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijk stijl ontwikkeld en laten in hun werk originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 foto’s worden ingezonden waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp of thema laat zien.

Tijdens BMK-ballotage van 9 maart 2019 is Geert Noij (persoonlijk lid) als nieuw BMK-lid geaccepteerd. 
Verder is Jo Frijns (lid van Fotof Limburg) voor de periode van twee jaar kandidaatlid van de BMK gespreksgroep.

> Klik hier voor een overzicht van Limburgse BMK-ers
> Bekijk hier de fotoalbums van de acceptaties vanaf 2014.

 

 

 

In de maand januari kan er weer ingezonden worden voor de 2-jaarlijkse wedstrijd AV-Online.

De wedstrijd voor fotografen die van hun fotowerk av-series maken, fotoseries met geluid.

Alle informatie is te vinden op de website van de Landelijke Groep Audiovisueel.

Zo ook het reglement en het deelname formulier. https://avgroep-fotobond.jimdo.com/av-online/
Voorbeelden van AV-series vind je op: https://fotobond.nl/landelijke-groepen/

De Juryleden van AV-Online 2019 zijn:
Ab van Dalen, Peter Willemse en Chris Stenger.
Allen met een stevige fotografische staat van dienst.

We verwachten weer mooie inzendingen waarvan een deel op de Landelijke Dag Audiovisueel in oktober 2019 gepresenteerd zullen worden.

 

Met vriendelijke groet,
AV-AFIAP André W Hartensveld.
Fotografie & Multimedia
Rozenburg zh. 06-22964972

https://avgroep-fotobond.jimdo.com/av-online/

De Domijnen in Sittard-Geleen werkt ieder jaar met een thema. In 2017 is dat thema ‘Paspoort niet nodig’. Rond dit thema worden enkele activiteiten georganiseerd. Eén van die activiteiten is het fotografieproject: ‘De grens naar buiten fotograferen’.  

In het kader van dit project worden fotografen uit Limburg en uit de grensregio met Duitsland en België uitgedaagd om het panorama vast te leggen dat zij hebben vanaf één van de vele plaatsen op de grens van het voormalige ‘Land van Gullik’. Het betreft een historisch gebied dat zich uitstrekt van het huidige Dieteren tot Munstergeleen en van Urmond tot Süsterseel, een grensgebied van ongeveer 40 km. Er kunnen dus heel wat fotografen deelnamen aan het project.

Projectbegeleiders Servé Hermans en Michel Sluysmans zullen uit alle ingezonden foto's een selectie maken voor de uiteindelijke foto expositie. Het idee is om de geselecteerde foto’s op een ‘panorama mesdag’-wijze te exposeren in Sittard.

Met het fotografieproject wil De Domijnen laten zien dat kunst geen grenzen kent en over landsgrenzen heen reikt. Doel van het project is om mensen met andere ogen naar het grensgebied te laten kijken.  

 

Deelname

Fotografen en fotoclubs die willen deelnemen aan het project kunnen zich t/m 20 april a.s. inschrijven door een mail te sturen naar Chantal Waltmans van De Domijnen, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vervolgens wordt een bijeenkomst georganiseerd (waarschijnlijk op een zondag) waarbij nadere uitleg wordt gegeven over het project, de grens van het toenmalige Land van Gullik d.m.v. een wandelroute in kaart wordt gebracht en praktische info wordt uitgedeeld.

Het is de bedoeling dat op zaterdag 20 mei a.s. de foto’s van het grensgebied worden gemaakt. De wijze waarop de fotografen dat doen en op welk tijdstip is aan de fotograaf zelf.

 

js roch,

Wij herinneren ons Jos als een fotolid die altijd opbouwende kritiek kon geven bij de beoordeling van foto's van de leden. Nooit negatief en altijd "to the point" en goed verwoord. Zijn foto's waren typische Jos foto's: beweging, weerspiegeling, doorkijkjes.

Ook hebben we Jos gewaardeerd als deskundig bestuurslid in de lange periode dat hij secretaris was van de fotoclub. Toen de club uit slechts 5 leden bestond, had hij zelfs een dubbele bestuursfunctie: secretaris en voorzitter. Voor de fotoclub was niets hem te veel. Het jaaroverzicht dat Jos maakte, daar keek je ieder jaar weer naar uit. Hij vertelde dat op een manier zoals Jos dat alleen kon.

Zijn bescheidenheid en eenvoud sierden hem, en daarom waardeerden wij hem zo.

We zullen hem missen

FK EchtDownload PDF van dit bulletin (klik hier)

Ga naar overzichtspagina rayonbulletins (klik hier)