Aankondiging Euregionale fotowedstrijd 2019

In 2019 wordt wederom de tweejaarlijkse Euregionale fotowedstrijd gehouden, samen met onze Duitse en Belgisch Limburgse collega’s en het Huis voor de Kunsten.

Het thema voor deze editie is: ‘Heim’.

Een thema dat zowel in het Duits als in het Limburgs dialect ‘thuis’ betekent. Het thema is veelzijdig. Er kunnen beelden worden ingezonden die antwoord geven op de vraag: Wat maakt dat we ons ergens ‘thuis’ voelen? ‘Thuis’ is vaak verbonden aan iemands geboortegrond of ‘roots’, de plek waar iemand is opgegroeid. Het kan ook een plek zijn waar iemand graag komt, lange tijd heeft geleefd of altijd naar terug wilt keren. Of een plek die iemand heeft gevormd tot de persoon die hij/zij nu is. Zo kunnen beelden worden ingezonden over de omgeving/geboortegrond waar iemand is opgegroeid, lokale culturele tradities en gebruiken waar iemand zijn identiteit aan ontleent, familiegebeurtenissen en rituelen of het gezinsleven. Het thema raakt aan subthema’s als geborgenheid, culturele identiteit, gemeenschapszin en familiebanden.

Het thema van de fotowedstrijd is ook gekozen, omdat het raakt aan de actuele, maatschappelijke discussie en beeldvorming over de gevolgen van migratie en de hang naar de eigen ‘roots’ en regionale identiteit. De afstand tussen bevolkingsgroepen neemt toe, er is (in de media en in de politiek) veel aandacht voor de ‘confrontatie’ met nieuwe burgers en andere culturen, inburgeringsvraagstukken etc. In discussies daarover lijkt de nadruk veel meer te liggen op de verschillen tussen culturen en bevolkingsgroepen i.p.v. de overeenkomsten en de wijze waarop nieuwe burgers succesvol integreren en een nieuw thuis opbouwen. Het thema ‘thuis’ kan ook vanuit migratie-oogpunt bekeken worden. Dan gaat het om de vraag hoe mensen die een land ontvlucht zijn een nieuw thuis proberen op te bouwen en wat daar allemaal bij komt kijken.


In alle foto’s die worden ingezonden moet de relatie met de mens zichtbaar zijn en in beeld worden gebracht en  moeten in het Duitse Rheinland of Belgisch- cq. Nederlands-Limburg zijn gemaakt. Desgevraagd moet de maker informatie over de plaats van opname kunnen verstrekken.

Elke fotograaf mag maximaal 6 foto’s inzenden. De inzendtermijn is van 15 mei t/m  24 juni 2019 12:00 uur.
Binnenkort komt het wedstrijdreglement met de technische eisen beschikbaar.

Deze wedstrijd staat open voor alle vrijetijdsfotografen in de drie regio’s (dus niet uitsluitend de aangesloten leden).


 

euregio2017